2023. május 13., szombat

Történelmi tananyagok blogja

Üdvözöllek a történelmi blogspot oldalamon! A blog menüjében osztályok szerint találhatsz tananyagokat és képeket (illetve tananyag beosztásokat) a 4 illetve 8 osztályos gimnáziumi tanulmányokhoz. Honlapom: tortenelemcikkek.hu, főbb blogjaim pedig: gimitori.blog.hu, felkeszito.blog.hu, jegyzettar.blog.hu, eremitha.blog.hu, tortenelmi.blog.hu, tortenetiro.blog.hu, magister.blog.hu és haboruk.blog.hu.Tizenkettedik osztályos képek

 Tizenkettedik osztályos képek

Tizenegyedik osztályos képek

 Tizenegyedik osztályos képek

Hetedik osztályos képek

 Hetedik osztályos képek

Ötödik osztályos képek

 Ötödik osztályos képek

Hetedik osztály tanmenet

 Hetedik osztály tanmenet

[Hetedikes tankönyv link]

7.1 Ismétlés

 • 7.1.1 Bevezető
 • 7.1.2 Ismétlés

7.2 A modern kor születése

 • 7.2.1 Az olasz és német egység
 • 7.2.2 A Balkán helyzete
 • 7.2.3 A gyarmatbirodalmak
 • 7.2.4. Az antant megalakulása
 • 7.2.5. Az USA és Japán
 • 7.2.6 A politikai eszmék

7.3 A dualizmus kora

 • 7.3.1 A gazdasági fejlődés
 • 7.3.2 A millenniumi Magyarország - nemzetiségek
 • 7.3.3 Kultúra, irodalom

7.4 Az első világháború és következményei

 • 7.4.1 A hadviselő felek és frontok
 • 7.4.2 Magyarok a világháborúban
 • 7.4.3 Oroszországi forradalom
 • 7.4.4 Magyarország 1918/19-ben
 • 7.4.5 A tanácsköztársaság
 • 7.4.6 Az ellenforradalom
 • 7.4.7 A trianoni diktátum

 7.5 A totális diktatúrák

 • 7.5.1 A kommunista Szovjetunió
 • 7.5.2 Az olasz fasizmus és a világválság
 • 7.5.3 A nemzetiszocialista Németország
 • ...
 • ...

7.6 A Horthy-korszak

7.7 A második világháború

7.8 A megosztott világ

7.9 Magyarország szovjetizálása


Ötödik osztály tanmenet

 Ötödik osztály tanmenet

[Ötödikes tankönyv link]

5.1.Bevezetés

 • 5.1.1 Követelmények és a történelmi korok
 • 5.1.2 A címerek és a zászlók
 • 5.1.3 A történelem forrásai

6.2 Fejezetek az ókorból

 • 6.2.1 Az ókori Egyiptom világa
 • 6.2.2 Az ókori Hellasz öröksége
 • 6.2.3 Az ókori Róma öröksége
 • 6.2.4 Az ókori görög-római hadviselés
 • 6.2.5 A népvándorlás

6.3 A kereszténység

 • 6.3.1 Az ószövetség népe
 • 6.3.2 Jézus és a kereszténység
 • 6.3.3 A Biblia

6.4 A középkor színterei

 • 6.4.1 Élet a várban és a vár környékén
 • 6.4.2 Élet a kolostorokban
 • 6.4.3 Élet a városokban
 • 6.4.5 A keresztes lovagok világa

6.5 Az Árpád-kor története

 • 6.5.1 A magyarok eredete
 • 6.5.2 Honfoglalás és kalandozások
 • 6.5.3 Szent István és az Államalapítás
 • 6.5.4 Árpád-házi királyok
 • 6.5.5 Árpád-kori szentek
 • 6.5.6 Árpád-kori csaták
 • 6.5.7 Koronázási jelvények

Hetedik osztály

 Hetedik osztály 

Ötödik osztály

 Ötödik osztály 

Tizenkettedik osztály tanmenet

 Tizenkettedik osztály tanmenet

12.1 A második világháború (ismétlő anyag)

12.2 A hidegháború korszaka Európában és Magyarországon

12.3 A Kádár-korszak (1956-1988)

12.4 A rendszerváltások Kelet-Európában és Magyarországon

12.5 Az egységesülő Európa

12.6 A demokratikus viszonyok kiépülése Magyarországon

12.7. Társadalmi és állampolgári ismeretek

12.8 Ismétlés és írásbelire készülés más osztályok anyagaiból

 • 12.8.1 Az Árpád-kor 1.
 • 12.8.2 Az Árpád-kor 2.
 • 12.8.3 A vegyesházi királyok
 • 12.8.4 A török idők Magyarországon
 • 12.8.5 A Habsburg berendezkedés, Mária Terézia, II. József
 • 12.8.6 A reformkor és 1848/49
 • 12.8.7 A kiegyezés és a dualizmus
 • 12.8.8 A forradalmak kora
 • 12.8.9 A Horthy-kor Magyarországon (1920-1944)

***

Tizenkettedik osztály
Tizenegyedik tanmenet

 Tizenegyedik tanmenet

11.1 A reformkor és az 1848/49-es események (ismétlő anyag)

11.2 Nemzetállamok születése és a magyarországi kiegyezés előzményei

11.3 A dualizmus korszaka (1867-1918

11.4 A nagy háború (1914-1918)

11.5 A forradalmak kora, az átalakulás évei

 11.6 A világ a két világháború között

11.7 A Horthy-korszak

11.8 A második világháború

11.9 A két világrendszer szembenállása

Tizenegyedik osztály

 Tizenegyedik osztály


 

***

Tizedik osztály

 Tizedik osztály


*** 

Tizedik osztály tanmenet

 Tizedik osztály tanmenet

10.1 A kora-újkor Európában 

10.2 Magyarország a XVI - XVIII. században

10.3 A felvilágosodás kora (XVII - XVIII. század) 8 tanóra (kell: 10)

10.4 Magyarország a felvilágosult abszolutizmus korában

10.5 Az új eszmék és az iparosodás

10.6 A reformkor és a pesti forradalom (8 tanóra)

Tizedik osztály

 Tizedik osztály


 


2023. május 10., szerda

Történelem érettségi középszint 2023

Lezajlott 75 ezer magyar diák részvételével idén is a történelem érettségi. A feladatok egyáltalán nem voltak nehezek, sőt az esszéket kifejezetten könnyűnek találtam. Örülök, hogy mind a magántanítványaimnál, mind gimnáziumban tanított diákjaimnál szerencsés érzékkel éppen azokat a témákat vettük át kiemelten, melyek valóban elő is kerültek az idei feladatsorban. Ilyen a reformkor és rendszerváltás hosszú esszé feladatok, Caesar rövid esszé feladat és az első vizsgarészben Mátyás illetve a két művészettörténeti feladat.

De nézzük őket sorban (az Eduline révén), hogy miként is nézett ki idén a középszintű érettségi feladatsor. A legelső feladat a kereszténységet boncolgatta:

Második feladat egy kis művészettörténet volt (Mindig mondom: ezzel is fontos foglalkozni a készülés során):

Harmadik feladat Hunyadi Mátyás rendelkezéseivel kapcsolatos:

Negyedik feladat újra egy kis művészettörténet, ezúttal a felvilágosodás:

Ötödik feladat az 1703-1711 között dúló Rákóczi-szabadságharcról szólt:

Hatodik: Természetesen ezúttal sem maradhatott ki az ipari forradalom.

Hetedik: Kicsit meglepetés, hogy a Petőfi-év dacára teljesen kimaradt a reformkor és az 1848/49-es szabadságharc. Ezek helyett a kiegyezéssel folytatódott a feladatlap.

Nyolcadik: egy kis Szovjetunió

A kilencedik feladat egy kis adatelemzés volt:

Tizedik:

 Tizenegyedik:

 Tizenkettedik:

 Esszé feladatok


 
***

 

*** 

***


 

Történelem témakörök

Kiemelt fontosságú történelem témakörök

 1. Az ókor története (a kelet, Hellasz, Róma) 
 2. Árpád-kor, őstörténettől az államalapításig
 3. Árpád-kor, Szent Istvántól 1301-ig
 4. Vegyesházi királyok 1.
 5. Vegyesházi királyok 2.
 6. A török-ellenes harcok kezdetei
 7. A nagy földrajzi felfedezések
 8. Reformáció és ellenreformáció
 9. A török-kor Magyarországon
 10. A Rákóczi-szabadságharc
 11. Habsburgok, Mária Terézia, II. József
 12. A nagy francia forradalom és Napóleon
 13. Az ipari forradalom története
 14. A reformkor 1830 - 1848
 15. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
 16. Az elnyomástól a kiegyezésig 1849-1867
 17. A dualizmus kor és Tisza Kálmán
 18. Gyarmatosítások és az I. világháború
 19. Forradalmak Magyarországon és Trianon
 20. A II. világháború története és a Horthy kor
 21. Rákosi-kor és az 1956-os forradalom
 22. A Kádár-korszak (1956-1988)
 23. A rendszerváltás
 24. Az EU és az ENSZ
 25. A hidegháború (1946-1989)
 ----------------------------------------------------------------------------
 

Történelmi tananyagok blogja

Üdvözöllek a történelmi blogspot oldalamon! A blog menüjében osztályok szerint találhatsz tananyagokat és képeket (illetve tananyag beosztás...